Som mange har fått med seg er det snart slutt på oljeeventyret i fyringssammenheng. I 2020 trer Forskrift om forbud mot bruk av mineralolje til oppvarming av bygninger ikraft. Dette fører med seg en del krav til slike anlegg, men er du rask kan du utnytte deg av ENOVAS støtteordninger.

Fjerner du oljekaminen og oljetanken i 2018 og samtidig bytter til en av varmekildene ENOVA støtter kan du få inntil 6000,- i støtte. fra 2019 halveres denne støtten og den avvikles helt i 2020. Les mer på enova.no.

For større oljefyringsanlegg kan du få inntil 50.000,- i 2018 når du bytter til en varmekilde ENOVA støtter. Les mer på enova.no.

Les mer om forbudet på regjeringen.no og Forskrift om forbud mot bruk av mineralolje til oppvarming av bygninger.