Nesna
Nesna kommunevåpen
Geir Sakariassen
geir.sakariassen@nesna.kommune.no
75 06 70 02
Hanne Davidsen
hanne.davidsen@nesna.kommune.no
48118305
Petter Einar Fixdal
petter.einar.fiksdal@nesna.kommune.no
91 76 81 98