Harstad
Harstad kommunevåpen
Hugo Thode Hansen
hugo.hansen@harstad.kommune.no
Marianne Bremnes
marianne.bremnes@harstad.kommune.no
77 02 60 10
Ove Frantzen
Ove.Frantzen@harstad.kommune.no
77 02 67 00
servicetorget@harstad.kommune.no
77 02 60 00