Brannstasjonen har følgende kapasiteter:
Utalarmering: fullalarm ved hendelser
Personbil og tilhenger
Mobil brannpumpe
Hjertestarter, tilgjengelig for våre medarbeidere på kommunenshelsehus.
Slanger, armaturer og slokkespyd