Brannstasjonen i Straumen har følgende kapasiteter:
Utrykningsleder og en medarbeider i vaktordning
Utalarmering, fullalarm ved hendelser
En mannskapsbil
Klippeutstyr for bruk ved trafikkhendelser
Mobil brannpumpe
IR-kamera
Røykvifte
Gassmåler
Slanger, armaturer og slokkespyd