Brannstasjonen på Rognan har følgende kapasiteter:
Vaktordning med tre medarbeidere i hjemmevakt.
Utalarmering: gruppealarm og fullalarm ved hendelser
En mannskapsbil
Tankbil og et støttekjøretøy
Klippeutstyr for bruk ved trafikkhendelser
Mobil brannpumpe
IR-kamera
Røykvifte
Gassmåler
Slanger, armaturer og slokkespyd