Brannstasjonen har følgende kapasiteter:
Utalarmering: fullalarm ved hendelser
Mannskapsbil
Støttekjøretøy
Klippeutstyr for bruk ved trafikkhendelser
Mobil brannpumpe
IR-kamera
Røykvifte
Gassmåler
Slanger, armaturer og slokkespyd