Brannstasjonen har følgende kapasiteter:
Utalarmering: fullalarm.
Tilhenger for å frakte materiellet
Mobil brannpumpe
Slanger, armaturer og slokkespyd