Brannstasjonen på Moldjord har følgende kapasiteter:
Utrykningsleder i vaktordning
Utalarmering: fullalarm ved hendelser
Tankbil
Kommunalt kjøretøy til disposisjon for personell i turnus
Klippeutstyr for bruk ved trafikkhendelser
Mobil brannpumpe
Røykvifte
Hjertestarter
Slanger, armaturer og slokkespyd

Tilhenger lokalisert i Tollå for å iverksette innsats ved brann i påventa av mannskaper fra Mordjord