Brannstasjonen i Misvær har følgende kapasiteter:
Utalarmering: fullalarm ved hendelser
Mannskapsbil
Tankbil
Mobil brannpumpe
Røykvifte
Slanger, armaturer og slokkespyd
Hjertestarter, tilhørende det lokale helselaget lagres på stasjonen