Brannstasjonen har følgende kapasiteter:
Utalarmering: fullalarm ved hendelser
Moi – henger, 10 m2 vann
Mobil brannpumpe
Røykvifte
Hjertestarter, tilgjengelig for våre medarbeidere ved butikken
Slanger, armaturer og slokkespyd