Brannstasjonen på Knaplund har følgende kapasiteter:
Utalarmering: fullalarm ved hendelser
Mannskapsbil
Klippeutstyr for bruk ved trafikkhendelser
Mobil brannpumpe
Røykvifte
Hjertestarter, tilhørende det lokale helselaget lagres på stasjonen
Slanger, armaturer og slokkespyd