Utalarmering: fullalarm ved hendelser
Mannskapsbil
Mobil brannpumpe
Røykvifte
IR-Kamera
Slanger, armaturer og slokkespyd