Brannstasjonen på Innhavet har følgende kapasiteter:
Sjåfør i vaktordning
Utalarmering, fullalarm ved hendelser
Støttekjøretøy, Cobra skjærslokker
Klippeutstyr for bruk ved trafikkhendelser
Gassmåler
Mobil brannpumpe
IR-kamera
Slanger, armaturer og slokkespyd