Brannstasjonen har følgende kapasiteter:
Utalarmering: fullalarm ved hendelser
Mannskapsbil
Klippeutstyr for bruk ved trafikkhendelser
Mobil brannpumpe
IR-kamera
Røykvifte
Hjertestarter
Slanger, armaturer og slokkespyd