Brannstasjonen i Misvær har følgende kapasiteter:
Tilhengerhenger med brannpumpe
Lett vogn for å kunne trekke med materiell på øya
Ingen røykdykkertjeneste
Mobil brannpumpe
Slanger, armaturer og slokkespyd
Hjertestarter på øya, vi kan være bruker