Brannstasjonen på Fauske har følgende kapasiteter:
Det er etavlert vaktordning ved stasjonen med vaktlag på kjemmevakt.
Utalarmering ved hendelser: vaktlagsalarm og fullalarm.
En mannskapsbil, Cobra skjærslokker
Tankbil og støttekjøretøyer
Båt på henger
Klippeutstyr for bruk ved trafikkhendelser
Mobil brannpumpe
IR-kamera
Røykvifte
Hjertestarter
Gassmåler
Slanger, armaturer og slokkespyd
Redningsvester tilgjengelig for utleie til publikum