Folke i arbei på 110-sentralen

110-sentralen

Salten Brann IKS har ansvaret for 110-nødmeldetjenesten til 50 kommuner i Nordland og Sør-Troms. 110-sentralen er samlokalisert med Akuttmedisinsk kommunikasjonssentral (113) og Politiets operasjonssentral (112) på Bodø brannstasjon.