TILSYN

Tilsyn av brannsikkerheten

betyr at feieren:

·         Kontrollerer tilstanden på ildsted og skorstein

·         Kontrollerer røykvarslere, slokkeutstyr og rømningsveier.

·         Gir god informasjon og veiledning på spørsmål om fyring og brannsikkerheten i hjemmet.

·         Dersom det oppdages feil eller mangel med fyringsanlegget vil feieren skrive mangellapp med frist for reparesjon/oppretting.

Hva er ditt ansvar før feieren kan utføre tilsyn?

Du må:

·        Huseier, leieboer eller en representant av dem må være tilstede i boligen under tilsynet. Alle rom der fyringsanlegget er må være tilgjengelig.

·        Kontrollere at røykvarslere virker, at slokkeutstyret er tilgjengelig og i orden.

·        Tenk på hvordan du ville kommet deg ut av boligen ved en brann.

·        Tenk på spørsmål om fyring eller andre ting du ønsker å få brannverninformasjon om.