Brannalarmoverføring til brannvesenet

Mange bygg har i dag direkte overføring fra brannalarmanlegg og sprinkleranlegg. Grunnen til det kan være ulike, noen har det som vilkår i byggesaken, noen som pålegg og noen andre for å oppnå rabatt på forsikringspremien. Uansett grunn så er det et tiltak som reduserer kostnadene fordi skadene blir mindre ved uhell, og det kan utløse rabatt på forsikringspremien.

Sørg for rask og sikker innsats på et tidlig tidspunkt med at brannalarmanlegget og sprinkleranlegget også varsler brannvesenet direkte med det samme. Fordelene med en slik overføring av alarm til brannvesen er:

Sikret tidlig og direkte utrykning og innsats:

Med overføring av alarmen til brannvesenets fagsentral (110-sentral) er du sikret tidlig utrykning og innsats, uten at noen andre har undersøkt årsaken til alarmen.

Mulighet for rabatt på forsikringspremien:

Forsikringsselskapene har rabattordninger. Dette forholdet må virksomheten selv avklare med sitt selskap i hvert enkelt tilfelle.

Varsling av kontaktpersoner:

Det er viktig at kontaktpersoner blir varslet, slik at nødvendige tiltak raskt kan iverksettes for å minske kostnadene for virksomheten.

Nøkkelsafe montert:

I nøkkelsafen legges nøkler til bygget slik at brannvesenet kan låse seg inn, og ikke trenger å skade dører for å komme inn i bygget og innvendige rom. Dette er et krav i Bodø og Fauske grunnet mengden av direktekoblede brannalarmanlegg.

Ønsker dere direktekobling av brannalarmen? Ønsker dere mer informasjon om direktekobling av brannalarm, ta kontakt med avdelingsleder for 110-Sentralen, Joakim Jarnæs. Tlf: 91388006/75557401, e-post joakim.jarnes(at)saltenbrann(dot)no

Resultatet er et sikrere bygg for de som bruker det og reduserte kostnader ved hendelser.

Elektronisk oppdateringsskjema:

Oppdatering alarmkunder

Nødvendige skjema i forbindelse med direktekobling av brannalarm.