Velkommen til Salten UIA

Du er nå inne på sidene til Salten Interkommunale Utvalg mot Akutt forurensning – Salten IUA.

Her ligger det en del informasjon av generell art. Sidene er også en portal til styret i Salten IUAs sine sider, men da må du være logget inn først.

Som styremedlem kan du registrere deg her og logge deg inn her.
(Etter at registreringen er behandlet vil du kunne nytte sidene til Salten IUA)