Det er ikke Søknadspliktig og bytte ildsted, MEN det er meldeplikt til kommunen/feiervesenet når nytt ildsted monteres eller det er foretatt vesentlige endringer. Hvis man bruker en montør anbefaler vi at man får et monteringsbevis ved endt arbeid. Monterer du ildstedet selv er det viktig at dette skjemaet fylles ut og sendes inn til oss.

Monteringsskjema for ildsted

Navn på eier
Adresse der montering er utført
Postnummer der monteringen er utført
Ildstedets merke
Ildstedets modellnavn
Hvilket rom er ildstedet montert
Hvilken etasje er ildstedet montert i
Hvilke type skorstein er ildstedet montert på
Skorsteinens dimensjon
Hvor høy er skorsteinen i meter
Er det flere ildsteder koblet på skorsteinen?
 
Hvilke ildsteder er koblet til pipa?
Erstatter ildstedet et annet ildsted?
 
Er montering av røykrør i skorsteinen utført etter skorsteinsprodusentens anvisning?
 
Er ildstedet montert etter monteringsanvisning
 
Er det feiemuligheter for ildsted og røykrør?
 
Er ildstedet sikret nok forbrenningsluft?
  Er det nok tilluft i rommet slik at det ikke kommer røyk inn under fyring?
Er fyringsanlegget dimensjonert for ildstedet?
  Skorsteinen skal ha god nok kapasitet til å transportere røyken fra alle ildsteder som er tilkoblet.
Finnes produktdokumentasjon og monteringsanvisning tilgjengelig?
  Produktdokumentasjon og monteringsanvisning skal være tilgjengelig ved tilsyn av fyringsanlegget.
Annen informasjon som er relevant for fyringsanlegget