LEDIGE STILLINGER SALTEN BRANN IKS

Ledige stillinger legges ut

Bodø - Brannkonstabler heltid

Salten Brann IKS – brannkonstabel

Beskrivelse

Ved beredskapsavdelingen i Salten Brann IKS skal det i perioden frem til 31. desember 2017 tilsettes inntil 5

brannkonstabler i 100% stilling ved vår stasjon i Bodø. Vi ønsker kandidater som er fleksible, motiverte og som ønsker

å bidra i utviklingen av brann- og redningstjenesten i takt med et mer moderne samfunn.

Tiden framover vil bli preget av flere store endringer for Salten Brann IKS. Selskapet er under kontinuerlig utvikling i takt

med samfunnet, de nye politidistriktene er nylig etablert og det pågår prosesser som peker på større og mer kraftfulle

brann- og redningsregioner. Som brannkonstabel må du være forberedt på å løse oppdrag i hele ansvarsområdet til

selskapet.

Salten Brann IKS har tilhold i moderne lokaler på Albertmyra i Bodø. 110-nødsentralen er også lokalisert i bygget og er

samlokalisert med 112-operasjonssentralen for politidistrikt i Nordland og 113-nødsentralen til helse (AMK).

Arbeidsoppgaver

– Inngå i utrykningsstyrken i alle relevante funksjoner

– Vedlikehold av kjøretøy og materiell

– Utføre undervisning/ instruksjon internt og eksternt

Generelle krav til deg som søker

Du må ved søknadsfrist kunne dokumentere:

– Fullført og bestått videregående utdanning (vitnemål, fagbrev eller svennebrev i et håndverksfag)

– Minimum to års arbeidserfaring i 100 prosent stilling.

– Førerkort klasse B uavbrutt i minimum to år.

Videre må søkere:

– Inneha førerkort klasse C og BE, eller ta det på egen bekostning senest seks måneder etter tiltredelse

– Inneha kompetansebevis for utrykningskjøretøy (kode160), eller forplikte seg til å ta dette etter tilsetting

– Beherske norsk skriftlig og muntlig

– Ha god helse

– Ha god fysikk

– Være svømmedyktig

– Samarbeide godt med andre

– Ha gode holdninger

For søkere som er tjenestepliktige i Forsvaret må førstegangstjeneste være gjennomført, eller permanent fritak

innvilget.

Søkere uten bestått videregående utdanning, eller som ikke oppfyller kravet til arbeidserfaring i 100% stilling, kan

vurderes på bakgrunn av realkompetanse.

Vi er spesielt interessert i søkere av begge kjønn med:

– Relevant fagbrev/yrkespraksis, jfr «Forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesen» av 26. juni 2002

– Brannkonstabelutdannelse

– Yrkessjåfører med sertifikat C

– Redningsdykkersertifikat eller annen sertifisert dykkeropplæring

– Teoretisk/ teknisk utdannelse som kan tilpasses Brann- og redningsetatens arbeids- og ansvarsområder

– Gode datakunnskaper

– Flerkulturell forståelse (språk, kultur, kunnskap)

Følgende personlige egenskaper:

– Rolig og avbalansert med evne til å takle høyt arbeidspress

– Engasjert

– Gode samarbeidsevner

– Evne til å se helhet, men samtidig ha øye for detaljene

– Lærevillig holdning

Den som tilsettes må kunne fremskaffe tilfredsstillende politi- og helseattest. For å komme i betraktning må

kandidaten gjennomføre og bestå opptaksprøver og fysisk test. Utfyllende informasjon om opptaksprøvene finnes på

selskapet hjemmesider, www.saltenbrann.no. Videre må bosted være i rimelig nærhet til brannstasjonen i Bodø.

Personell som tilsettes må forplikte seg til å ta nødvendig etterutdanning ved utvikling i stillingen eller endring av krav til

selskapet.

Vi tilbyr

– Lønn i henhold til gjeldende avtaler

– Turnustillegg etter den enhver tid gjeldende turnus

– God pensjons- og forsikringsordning

– Stimulerende og spennende fagmiljø med gode utviklingsmuligheter

– Et trivelig og sosialt miljø med mye humor

Annet

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju, og personlig egnethet vil inngå i vurderingen. Dokumentasjon på utdanning og

praksis skal ikke sendes inn, men legges fram i forbindelse med intervju.

Søkere må benytte vårt elektroniske søknadssystem.

For stillingen gjelder de regler som fremgår av lover, reglement og gjeldene tariffavtale. Vi oppfordrer kvalifiserte til å

søke uavhengig av alder, kjønn eller kulturell bakgrunn. Salten Brann IKS er IA-bedrift. Ved første gangs ansettelse

gjelder en prøvetid på 6 måneder. Søkerne gjøres oppmerksom på at opplysninger om dem kan bli offentliggjort, selv

om søkerne ber om å få søknaden unntatt offentlighet, jfr Offentlighetsloven § 25.

Søknadsfrist    22.10.2017                                 Utlyst dato        02.10.2017                           Vårref                  2384/2017-ACB

Kontaktperson

Kjetil Haugen, Leder beredskapsavdelingen, tlf: 75 55 74 04, mobil: 474 66 113, kjetil.haugen@saltenbrann.no

Tore Johan Nordli, overbrannmester beredskaspavdelingen, tlf: 75 55 74 10, mobil: 908 28 910, tore.nordli@saltenbrann.no

Kjerringøy - Brannkonstabel deltid

Ledig stilling for deltidspersonell:

Brannkonstabel ved stasjon på Kjerringøy, Bodø kommune.

 

Ved vår stasjon på Kjerringøy i Bodø kommune er det ledige deltidsstillinger som brannkonstabel.

Ønskede kvalifikasjoner:

– Utdanning innen brannvern

– Førerkort klasse C

– Kompetansebevis for utrykningskjøring (Klasse U160)

– Annen relevant brann/beredskaps – erfaring

Den som blir tilsatt må ha bo- og arbeidssted i nærheten av vår brannstasjon på Kjerringøy og være villig til å gjennomføre den opplæring som blir gitt.

Før tilsetting må utvidet politiattest, samt dokumentasjon på tilfredsstillende helse legges frem.

Lønn i henhold til gjeldende tariffavtale. I tillegg utbetales godtgjøring for bæring av utalarmeringsenhet med for tiden kr. 18.378,- pr. år.

For stillingen gjelder de regler som fremgår av lover, reglement og gjeldene tariffavtale. Vi oppfordrer interesserte til å søke uavhengig av alder, kjønn eller kulturell bakgrunn. Ved første gangs ansettelse gjelder en prøvetid på 6 måneder. Vi gjør oppmerksom på at søkerlisten kan bli offentlig selv om søker ber om å få være anonym, jfr Offentligloven § 25.

Søknad med CV sendes innen 30.09.2017 på mailadresse post@saltenbrann.no eller pr post til

SALTEN BRANN IKS,

Olav V gate 200, 8070 Bodø

Søknaden merkes med 2017/63 og stasjonens navn.

Nærmere informasjon fås ved henvendelse til

Salten Brann IKS

v/ overbrannmester Tore Nordli, tlf 75 55 74 10

Steigen - Brannkonstabel deltid

Ledig stilling for deltidspersonell:

Brannkonstabel ved stasjon i Steigen kommune

 

Ved vår stasjon i Leinesfjord i Steigen kommune er det ledige deltidsstillinger som brannkonstabel.

Ønskede kvalifikasjoner:

– Utdanning innen brannvern

– Førerkort klasse C

– Kompetansebevis for utrykningskjøring (Klasse U160)

– Annen relevant brann/beredskaps – erfaring

De som blir tilsatt må ha bo- og arbeidssted i nærheten av vår brannstasjon i Steigen og være villig til å gjennomføre den opplæring som blir gitt.

Før tilsetting må politiattest, samt dokumentasjon på tilfredsstillende helse legges frem. Fysisk test må også gjennomføres og bestås før ansettelse.

Lønn i henhold til gjeldende tariffavtale. I tillegg utbetales godtgjøring for bæring av utalarmeringsenhet med for tiden kr. 18.378,- pr. år.

For stillingen gjelder de regler som fremgår av lover, reglement og gjeldene tariffavtale. Vi oppfordrer interesserte til å søke uavhengig av alder, kjønn eller kulturell bakgrunn. Ved første gangs ansettelse gjelder en prøvetid på 6 måneder. Vi gjør oppmerksom på at søkerlisten kan bli offentlig selv om søker ber om å få være anonym, jfr Offentlighetsloven § 25.

Søknad med CV sendes innen 31.10.2017 på mailadresse post@saltenbrann.no eller pr post til

SALTEN BRANN IKS,

Olav V gate 200, 8070 Bodø

Søknaden merkes med 2016/134 og stasjonens navn.

Nærmere informasjon fås ved henvendelse til

Salten Brann IKS

v/ overbrannmester Tore Jodal, tlf  99 54 70 01

Sulitjelma - Brannkonstabel deltid

Ledig stilling for deltidspersonell:

Brannkonstabel ved stasjon i Sulitjelma

 

Ved vår stasjon i Sulitjelma i Fauske kommune er det en ledig deltidsstilling som brannkonstabel.

Ønskede kvalifikasjoner:

– Utdanning innen brannvern

– Førerkort klasse C

– Kompetansebevis for utrykningskjøring (Klasse U160)

– Annen relevant brann/beredskaps – erfaring

Den som blir tilsatt må ha bo- og arbeidssted i nærheten av vår brannstasjon i Sulitjelma og være villig til å gjennomføre den opplæring som blir gitt.

Før tilsetting må utvidet politiattest, samt dokumentasjon på tilfredsstillende helse legges frem. Fysisk test må også gjennomføres og bestås før ansettelse

Lønn i henhold til gjeldende tariffavtale. I tillegg utbetales godtgjøring for bæring av utalarmeringsenhet med for tiden kr. 18.378,- pr. år.

For stillingen gjelder de regler som fremgår av lover, reglement og gjeldene tariffavtale. Vi oppfordrer interesserte til å søke uavhengig av alder, kjønn eller kulturell bakgrunn. Ved første gangs ansettelse gjelder en prøvetid på 6 måneder. Vi gjør oppmerksom på at søkerlisten kan bli offentlig selv om søker ber om å få være anonym, jfr Offentligloven § 25.

Søknad med CV sendes innen 30.09.2017 på mailadresse post@saltenbrann.no eller pr post til

SALTEN BRANN IKS,

Olav V gate 200, 8070 Bodø

Søknaden merkes med 2014/234 og stasjonens navn.

Nærmere informasjon fås ved henvendelse til

Salten Brann IKS

v/ overbrannmester Tore Jodal, tlf 75 64 14 80

Ørnes - Brannkonstabel deltid

Ledige stillinger for deltidspersonell:

Brannkonstabel ved stasjon på Ørnes, Meløy kommune.

 

Ved vår stasjon på Ørnes i Meløy kommune er det ledige deltidsstillinger som brannkonstabel.

Ønskede kvalifikasjoner:

– Førerkort klasse C

– Kompetansebevis for utrykningskjøring (Klasse U160)

– Utdanning innen brannvern

– Annen relevant brann/beredskaps – erfaring

Den som blir tilsatt må ha bo- og arbeidssted i nærheten av vår brannstasjon på Ørnes og være villig til å gjennomføre den opplæring som er nødvendig. Personlige egenskaper vektlegges.

Før tilsetting må politiattest, samt dokumentasjon på tilfredsstillende helse legges frem. Fysisk test må gjennomføres og bestås før ansettelse.

Lønn i henhold til gjeldende tariffavtale. I tillegg utbetales godtgjøring for bæring av utalarmeringsenhet med for tiden kr. 18.378,- pr. år.

For stillingen gjelder de regler som fremgår av lover, reglement og gjeldene tariffavtale. Vi oppfordrer interesserte til å søke uavhengig av alder, kjønn eller kulturell bakgrunn. Ved første gangs ansettelse gjelder en prøvetid på 6 måneder. Vi gjør oppmerksom på at søkerlisten kan bli offentlig selv om søker ber om å få være anonym, jfr Offentligloven § 25.

Søknad med CV sendes innen 31. oktober 2017 på mailadresse post@saltenbrann.no eller pr post til

SALTEN BRANN IKS,

Olav V’s gate 200, 8070 Bodø

Søknaden merkes med 2017/77 og stasjonens navn.

Nærmere informasjon fås ved henvendelse til

Salten Brann IKS

v/ overbrannmester Tore Nordli, telefon 75 55 74 10

Misvær - Brannkonstabel deltid

Salten Brann IKS er et interkommunalt selskap

for brann- og redningstjenesten i Salten

Ledige stillinger for deltidspersonell:

Brannkonstabel ved stasjon i Misvær, Bodø kommune.

 

Ved vår stasjon i Misvær i Bodø kommune er det ledige deltidsstillinger som brannkonstabel.

Ønskede kvalifikasjoner:

– Førerkort klasse C

– Kompetansebevis for utrykningskjøring (Klasse U160)

– Utdanning innen brannvern

– Annen relevant brann/beredskaps – erfaring

Den som blir tilsatt må ha bo- og arbeidssted i nærheten av vår brannstasjon i Misvær og være villig til å gjennomføre den opplæring som er nødvendig. Personlige egenskaper vektlegges.

Før tilsetting må politiattest, samt dokumentasjon på tilfredsstillende helse legges frem.

Lønn i henhold til gjeldende tariffavtale. I tillegg utbetales godtgjøring for bæring av utalarmeringsenhet med for tiden kr. 18.378,- pr. år.

For stillingen gjelder de regler som fremgår av lover, reglement og gjeldene tariffavtale. Vi oppfordrer interesserte til å søke uavhengig av alder, kjønn eller kulturell bakgrunn. Ved første gangs ansettelse gjelder en prøvetid på 6 måneder. Vi gjør oppmerksom på at søkerlisten kan bli offentlig selv om søker ber om å få være anonym, jfr Offentligloven § 25.

Søknad med CV sendes innen 30. september 2017 på mailadresse post@saltenbrann.no eller pr post til

SALTEN BRANN IKS,

Olav V’s gate 200, 8070 Bodø

Søknaden merkes med 2017/139 og stasjonens navn.

Nærmere informasjon fås ved henvendelse til

Salten Brann IKS

v/ overbrannmester Tore Nordli, telefon 75 55 74 10

Knaplund - Brannkonstabel deltid

 

Salten Brann IKS er et interkommunalt selskap

for brann- og redningstjenesten i Salten

Ledige stillinger for deltidspersonell:

Brannkonstabel ved stasjon på Knaplund

 

Ved vår stasjon på Knaplund i Bodø kommune er det ledige deltidsstillinger som brannkonstabel.

Ønskede kvalifikasjoner:

– Utdanning innen brannvern

– Førerkort klasse C

– Kompetansebevis for utrykningskjøring (Klasse U160)

– Annen relevant brann/beredskaps – erfaring

Den som blir tilsatt må ha bosted i nærheten av vår brannstasjon i Knaplund og være villig til å gjennomføre den opplæring som blir gitt. Personlige egenskaper vektlegges.

Før tilsetting må politiattest, samt dokumentasjon på tilfredsstillende helse legges frem.

Lønn i henhold til gjeldende tariffavtale. I tillegg utbetales godtgjøring for bæring av utalarmeringsenhet med for tiden kr. 18.378,97 pr. år.

For stillingen gjelder de regler som fremgår av lover, reglement og gjeldene tariffavtale. Vi oppfordrer interesserte til å søke uavhengig av alder, kjønn eller kulturell bakgrunn. Ved første gangs ansettelse gjelder en prøvetid på 6 måneder. Vi gjør oppmerksom på at søkerlisten kan bli offentlig selv om søker ber om å få være anonym, jfr Offentligloven § 25.

Søknad med CV sendes innen 31.10.2017 på mailadresse post@saltenbrann.no eller pr post til

SALTEN BRANN IKS,

Olav V’s gate 200, 8070 Bodø

Søknaden merkes med 2017/146 og stasjonens navn.

Nærmere informasjon fås ved henvendelse til

Salten Brann IKS

v/ overbrannmester Tore Nordli, tlf 75 55 74 10

Innhavet - Brannkonstabel deltid

Ledig stilling for deltidspersonell:

Brannkonstabel ved stasjon på Innhavet, Hamarøy kommune.

Ved vår stasjon på Innhavet i Hamarøy kommune er det en ledig deltidsstilling (pt 0,96%) som brannkonstabel.

 Ønskede kvalifikasjoner:

– Førerkort klasse C

– Kompetansebevis for utrykningskjøring (Klasse U160)

– Utdanning innen brannvern

– Annen relevant brann/beredskaps – erfaring

 

Den som blir tilsatt må ha bo- og arbeidssted i nærheten av vår brannstasjon på Innhavet og være villig til å gjennomføre den opplæring som er nødvendig. Personlige egenskaper vektlegges.

 

Før tilsetting må politiattest, samt dokumentasjon på tilfredsstillende helse legges frem. Fysisk test må gjennomføres og bestås før ansettelse.

 

Lønn i henhold til gjeldende tariffavtale. I tillegg utbetales godtgjøring for bæring av utalarmeringsenhet med for tiden kr. 18.018,- pr. år.

 

For stillingen gjelder de regler som fremgår av lover, reglement og gjeldene tariffavtale. Vi oppfordrer interesserte til å søke uavhengig av alder, kjønn eller kulturell bakgrunn. Ved første gangs ansettelse gjelder en prøvetid på 6 måneder. Vi gjør oppmerksom på at søkerlisten kan bli offentlig selv om søker ber om å få være anonym, jfr Offentligloven § 25.

 

Søknad med CV sendes innen 31. oktober 2017 på mailadresse post@saltenbrann.no eller pr post til

SALTEN BRANN IKS,

Olav V’s gate 200, 8070 Bodø

 

Søknaden merkes med 2017/37 og stasjonens navn.

 

Nærmere informasjon fås ved henvendelse til

Salten Brann IKS

v/ overbrannmester Tore Jodal, telefon 99 54 70 01

Opptaksprøver

For stillinger på heltid som brannkonstabel er det egne opptaksprøver grunnet utvidet tjenestespekter.

Informasjon om opptaksprøver for brannkonstabler i Salten Brann IKS – Heltid

For deltidsstillinger som brannkonstabel vil kravene variere ut fra hvilken stasjon det gjelder og hvilke tjenester de utfører. Disse kravene vil bli kommunisert til søkeren på den aktuelle stillingen