KURS OG OPPLÆRING

Salten Brann IKS tilbyr kurs til kommunale brannvesen, bedrifter, institusjoner og privatpersoner innenfor områdene brannvern, utrykningskjøring, overflateredning, røykdykking, industrivern, førstehjelp og varme arbeider. Vi bistår også ved evakueringsøvelser.

Salten Brann IKS har høy brannfaglig kompetanse og bred erfaring med utrykninger og nødsituasjoner. Våre instruktører er profesjonelle yrkesbrannfolk med solid operativ erfaring og utdannelse fra Norges brannskole. Vi har et velutstyrt øvingsfelt i Kvalvika med moderne klasserom og kjøkken.

Det er også muligheter for å arrangere kurset i ditt nærmiljø. Er ditt berhov en ren praktisk slokkeøvelse har Salten Brann egen miljøvennlig (gass/skum) mobil løsning for slike oppdrag.
Vi har fastsatte kursdatoer som er åpen for alle i tillegg til at vi skreddersyr kurs ved behov og ønsker. Kunnskap og gode rutiner er avgjørende når uhellet er ute.


Kontakt oss

Ta kontakt med oss med dine ønsker og vi vil komme med uforpliktende tilbud og forslag til praktisk innhold og gjennomføring.

Bare gå inn på kontakt oss vår for videre informasjon om hvordan du skal komme i kontakt med oss.

INFORMASJON FRA KURS OG OPPLÆRING

KOmmer

KURSBESKRIVELSER

Kommer

KURSKALENDER

Kommer

KURSPRISER

Kommer

PÅMELDING KURS

Kommer