Det er mange måter å komme i kontakt med oss. Nedenfor ser du noen av kontaktpunktene.
Du kan også søke på ansatte i Salten Brann.

 

Besøk Hovedstasjonen

Salten Brann IKS
Olav V gate 200
8070 Bodø

 

Postadresse

Salten Brann IKS
Olav V gate 200
8070 Bodø
post@saltenbrann.no

Fakturaadresse

Salten Brann IKS
Lønns- og Fakturaenheten
Postboks 294
8001 BODØ

Organisasjonsnummer: 990 565 325 
Bankkontonummer: 1503.40.31603
Vi ønsker å motta alle inngående fakturaer og kreditnotaer som elektronisk faktura (EHF)

 

Her kan du sende oss en melding