ADMINISTRASJON

 • E-POST
 • 110 Sentralen/Brannvakta
 • Kontor utrykningsleder
 • Sentralbord
 • Fax
 • E-POST
 • 110@saltenbrann.no
 • Kontor utrykningsleder
 • post@saltenbrann.no
 • Fax
 • TELEFON
 • 75 54 68 50
 • 75 55 74 16
 • 75 55 74 05
 • 75 55 74 08

BEREDSKAPAVDELINGEN

 • FUNKSJON
 • Brannsjef/Dagl. leder
 • Assisterende Daglig leder
 • Leder Personal
 • Ekspedisjon
 • NAVN
 • Pedersen,Per Gunnar
 • Langfjord, Ronny
 • Berg, Ann-Christin
 • Soløy, Brit
 • E-POST
 • per.gunnar.pedersen@saltenbrann.no
 • ronny.langfjord@saltenbrann.no
 • ann-christin.berg@saltenbrann.no
 • brit.soloy@saltenbrann.no
 • TELEFON
 • K: 75 55 74 20 M: 91 69 09 82
 • K: 75 55 74 11 M: 95 07 91 37
 • 75 55 74 02
 • 75 55 74 05

FOREBYGGENDE AVDELING

 • FUNKSJON
 • Leder Forebyggende
 • Branningeniør
 • Branninspektør
 • Branninspektør
 • Branninspektør
 • Branninspektør
 • Branninspektør
 • Branningeniør
 • NAVN
 • Hogstad, Ivar
 • Larsen, Bård Inge
 • Paulsen, Asbjørn
 • Olsen, Tom Roger
 • Falch, Christian
 • Nilsen, Trond
 • Jakobsen, Kjell
 • Sandnes, Svein-Morten
 • E-POST
 • ivar.hogstad@saltenbrann.no
 • bard.larsen@saltenbrann.no
 • asbjorn.paulsen@saltenbrann.no
 • tom-roger.olsen@saltenbrann.no
 • christian.falch@saltenbrann.no
 • trond.nilsen@saltenbrann.no
 • kjell.jakobsen@saltenbrann.no
 • svein.morten.sandnes@saltenbrann.no
 • TELEFON
 • K: 75 55 74 03
 • K: 75 55 74 12
 • K: 75 55 74 09
 • K. 75 55 74 22
 • K: 75 55 74 23
 • K: 75 55 74 25
 • K: 75 55 74 21
 • M: 95 43 55 27

FEIERTJENESTEN

 • FUNKSJON
 • BODØ
 • Feiermester
 • Feierformann
 • Feiersvenn
 • Feiersvenn
 • Feier
 • Feier
 • SALTDAL
 • Feiersvenn
 • FAUSKE HAMARØY STEIGEN SØRFOLD
 • Feiersvenn
 • Feier
 • MELØY
 • Feiersvenn
 • NAVN
 • BODØ
 • Kjell Jakobsen
 • Svein Ludvigsen
 • Hennie Gjerstad
 • Alexander Nordskott
 • Marius Brovold
 • Aage Orø
 • SALTDAL
 • Ernst Eriksen
 • FAUSKE HAMARØY STEIGEN SØRFOLD
 • Kjell-Ove Verstad
 • Arve Kjølhaug
 • MELØY
 • Frank Johansen
 • E-POST
 • BODØ
 • kjell.jakobsen@saltenbrann.no
 • svein.ludvigsen@saltenbrann.no
 • hennie.gjerstad@saltenbrann.no
 • alexander.nordskott@saltenbrann.no
 • marius.brovold@saltenbrann.no
 • aage.oro@saltenbrann.no
 • SALTDAL
 • ernst.eriksen@saltenbrann.no
 • FAUSKE HAMARØY STEIGEN SØRFOLD
 • kjell-ove.verstad@saltenbrann.no
 • arve.kjolhaug@saltenbrann.no
 • MELØY
 • frank.johansen@saltenbrann.no
 • TELEFON
 • BODØ
 • M: 95 89 94 63
 • M: 95 17 56 62
 • M: 46 94 25 44
 • M: 95 11 36 91
 • M: 90 07 45 71
 • M: 99 53 83 55
 • SALTDAL
 • 90725322
 • FAUSKE HAMARØY STEIGEN SØRFOLD
 • 90612003
 • 46936931
 • MELØY
 • 41663607

110 FAGSENTRAL

 • FUNKSJON
 • Konst. Leder 110 Sentralen
 • It-ansv/Tekniker
 • Regional Prosjektleder Nødnett
 • 110 Sentralen/Brannvakta
 • NAVN
 • Jarnæs, Joakim
 • Kjell-Ivar Carlsen
 • Sturla Roti
 • 110 Sentralen/Brannvakta
 • E-POST
 • joakim.jarnes@saltenbrann.no
 • kjell-ivar.carlsen@saltenbrann.no
 • sturla.roti@saltenbrann.no
 • 110@saltenbrann.no
 • TELEFON
 • M : 91 38 80 06
 • M: 91 70 40 71
 • M: 99 41 62 35
 • K: 75 54 68 50

SALTEN IUA

 • FUNKSJON
 • Leder IUA
 • NAVN
 • Jarnæs, Joakim
 • E-POST
 • joakim.jarnes@saltenbrann.no
 • TELEFON
 • M : 91 38 80 06

ADRESSER

Besøk/Post Faktura
Salten Brann IKS Salten Brann IKS
Olav V gate 200 Lønns-og Fakturaenheten
8006 BODØ Postboks 294
Org.nr. 990 565 325 8001 BODØ