Forebyggende avdeling

Avdelinger er lokalisert i Bodø, Fauske, Ørnes o Oppeid.

Bodø

Ivar Hogstad

Bård-Inge Larsen

Christian Falch

Asbjørn Paulsen

Tom_Roger Olsen

Fauske Brannstasjon

Trond Nilsen

Ørnes Rådhuset

Per-Arne Engamo (p)

Oppeid

Svein-Morten Sandnes

Vi gjennomfører tilsyn i bygninger som utgjør stor risiko.

Risiko som normalt legges til grunn er fare for tap av mange liv, fare for tap av store verdiern og fare for tap av kulturhistoriske verdier.

I tilegg gjennomfører vi

Informasjonsvirksomhet

Veiledning

Vi svarer gjerne på spørsmål om brannvern