FEIERTJENESTEN

FEIERTJENESTEN

Feierens oppgaver er delt mellom feiing og tilsyn med fyringsanlegg for oppvarming av bygninger. Informasjon om riktig fyring, røykvarslere, slokkeutstyr og generell brannforebyggende informasjon er også viktige elementer i arbeidet for å sikre deg mot brann.

Feiing og tilsyn for å unngå brann
Feil og mangler ved ildsted og skorstein er en hyppig brannårsak, og det er derfor viktig at disse blir avdekket.
Vi kontrollerer derfor hele fyringsanlegget, enten det er et vanlig ildsted, oljefyringsanlegg eller gassfyringsanlegg hvert 4. år.

Skorsteinen din blir feiet etter behov ut fra våre erfaringer fra tidligere feiing og fyringsmønster, men feiing skal ikke utføres sjeldnere enn hvert 4. år.

For deg som har ildsted eller fyringsanlegg innebærer dette at vi må inn i boligen din for å gjennomføre tilsynet.
Du vil i god tid bli skriftlig underrettet om når feiing og tilsyn vil finne sted

Forebyggende avdeling, Feiertjenesten dekker 9. kommuner delt inn i indre og ytre Salten, der indre Salten består av kommunene: Fauske, Saltdal, Sørfold, Hamarøy og Steigen med til sammen 8600  pipeløp og Ytre Salten bestående av kommunene, Bodø, Beiarn, Meløy og Gildeskål med til sammen 16960 pipeløp.

– Informasjon til huseier – Sikkerheten for feierne
– Link til Feiermesternes Landsforening
Installasjon av ildsted i eksisterende bolig
Meldingsskjema for montering av ildsted
Sikkerhverdag
– Informasjon om bruk og oppbevaring av gass

Fyr riktig, unngå brann! Se våre råd for rett fyring.

Feiing i Løpsmarka