Myndighetene stiller en rekke krav og begrensninger til håndtering av fyrverkeri. Regelverket er til for vår sikkerhet. Det er også særs viktig at den som bruker fyrverkeri følger sikkerhetsreglene som følger ved det enkelte produkt.

Avfyring av fyrverkeri (Klasse II og III) skal bare skje på nyttårsaften i tidsrommet 18:00 til 02:00. Plass for avfyring skal velges slik at det ikke oppstår skade på liv, helse, miljø og materielle verdier.