BEREDSKAP

Beredskapsavdelingen er den største avdelingen innen Salten Brann IKS med sine godt og vel 300 tilsatte, og har sine medarbeidere i alle kommuner som er en del av Salten Brann IKS, dvs. spredt over et slokkeområde som er totalt noe over 11.250 km2.

Det er beredskapsavdelingen som har ansvaret og ivaretar brannvesenets direkte innsats ved brann, ulykker og akutt forurensning av miljøet.