110 NØDALARMERINGSSENTRAL

110 Nødalarmeringssentral i Bodø ivaretar utalarmering av brannstasjonene for 50 kommuner i Nordland og Sør-Troms.

Hovedoppgaver:
Mottak og betjening av nødsamtaler og andre alarmer, varsling og utalarmering av innsatsmannskaper og støtte til- og blant annet logging av innsatser.

Statistikk for 2014

Geografisk ansvarsområde: